• قالیشویی؟
 • مبل شویی؟
 • شست وشوی مبل  مقرون به صرفه است؟

  حسن می گوید: به نظرم شستن مبل درمنزل مقرون به صرفه است، چرا که هم وقت ما را نمی گیرد و هم اگر از لحاظ قیمت آب و پودر و... .حساب کنید، به همان میزان هزینه بر است. ضمن آنکه جایی هم نداریم که بخواهیم خودمان به طور دستی این کار را انجام دهیم. او میزان استفاده خود از درمبل شویی هارا هر شش ماه یک بار می داند و می گوید: با این آلودگی هوا و محیط زیست نامناسب مبل های منزل پس از شش ماه کاملا چرک می شوند و کثیف می شوند، به همین دلیل ما به خاطر تمیزی و حفظ زیبایی مبل ، سعی می کنیم هر شش ماه یک بار آنها را به مبل شویی  بگیم تا تمیز شوند ومبل بادستگاه اب کشی می کند وکف واب کثیف درروی مبل نمی ماند ولی درحلت دستی نه!

  مطالب  اموزشی به زودی واضع برای کاربران ومشتریان عزیز گذاشته خواهد شد.

  کپی برداری ممنوع مدیریت  با سابقه ترین مبل شویی تبریزیعنی نخستین....

   

   

   

   

   

  شست وشوی مبل  مقرون به صرفه است؟

   

   

   

  حسن می گوید: به نظرم شستن مبل درمنزل مقرون به صرفه است، چرا که هم وقت ما را نمی گیرد و هم اگر از لحاظ قیمت آب و پودر و... .حساب کنید، به همان میزان هزینه بر است. ضمن آنکه جایی هم نداریم که بخواهیم خودمان به طور دستی این کار را انجام دهیم. او میزان استفاده خود از درمبل شویی هارا هر شش ماه یک بار می داند و می گوید: با این آلودگی هوا و محیط زیست نامناسب مبل های منزل پس از شش ماه کاملا چرک می شوند و کثیف می شوند، به همین دلیل ما به خاطر تمیزی و حفظ زیبایی مبل ، سعی می کنیم هر شش ماه یک بار آنها را به مبل شویی  بگیم تا تمیز شوند ومبل بادستگاه اب کشی می کند وکف واب کثیف درروی مبل نمی ماند ولی درحلت دستی نه!

   

   

   

  مطالب  اموزشی به زودی واضع برای کاربران ومشتریان عزیز گذاشته خواهد شد.

   

   

   

  کپی برداری ممنوع مدیریت  با سابقه ترین مبل شویی تبریزیعنی نخستین....

   

   

   

   

   

   

   

   

 • فرش شویی؟
 • بهترینشستشو