استادقالیباف

قالیبافی

carpet weaving،

Specialized training and advanced texture and design Tablvfrsh

Carpet weaving schools

Education carpet

اموزش قالی بافی

آموزش تخصصی و پیشرفته بافت و طراحی تابلوفرش

در محیطی زیبا و دلنشین با مربیان برجسته وباتجربه

زیر نظر مستقیم استاد حجت الله خدایاری مدرس برجسته و مدیر محترم ایلمک

حضوری / غیر حضوری

خانم ها و آقایان

آموزش حضوری در شهرهای  تبریز - در شعب منتخب اتحادیه قالیبافان وتولیدکننده گان شهرستان تبریز

آموزش غیر حضوری توسط سی دی ها و جزوات منحصر به فرد  تالیف شده توسط استاد خدایاری

آیا می دانید مزایای طراحی و بافت تابلوفرش چیست؟

آرامش و ارضای روانی و لذت غیرقابل وصف بخاطر خلق یک اثر زیبا و دلنواز

جلوگیری از افسردگی و آلزایمر و روان پریشی با ایجاد تمرکز و تقویت حافظه

برانگیختن حس احترام بینندگان هنرتان نسبت به خالق آن

کسب درآمد دائم و مستمر

بودن درمحیط خانواده هنگام کار

برخوردار شدن از بیمه قالی بافان و بیمه مکمل، 

کسب مدرک رسمی و بین المللی هم از سازملن فنی و حرفه ای وزارت کار و هم از اتحادیه تولیدکنندگان وقالیبافان و صنوف همگن تبریز

تضمین کار صد در صد و دائمی

ایلمک تبریز معتبرترین مرکز آموزش و ارائه مواد اولیه قالی بافی و تابلوفرش بافی ، برگزار می کند.

کلاسهای اموزش تخصصی بافت و طراحی تابلوفرش

به همراه ارائه مدرک بین المللی و تضمین کار و بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی و ...

زیر نظر مستقیم استاد خدایاری مدرس برجسته بافت و طراحی تابلوفرش و مدیر عامل ایلمک تبریز

به همراه ارائه سی دی های آموزشی منحصر به فرد ایلمک تبریز

 

آموزش تخصصی و پیشرفته بافت و طراحی تابلوفرش

در محیطی زیبا و دلنشین با مربیان برجسته وباتجربه

زیر نظر مستقیم استاد حجت الله خدایاری مدرس برجسته و مدیرعامل محترم ایلمک

حضوری / غیر حضوری

خانم ها و آقایان

آموزش حضوری در شهرهای  تبریز - در شعب منتخب اتحادیه قالیبافان وتولیدکننده گان شهرستان تبریز

آموزش غیر حضوری توسط سی دی ها و جزوات منحصر به فرد  تالیف شده توسط استاد خدایاری

قالیبافی اموزش تبریز

آیا می دانید مزایای طراحی و بافت تابلوفرش چیست؟

آرامش و ارضای روانی و لذت غیرقابل وصف بخاطر خلق یک اثر زیبا و دلنواز

جلوگیری از افسردگی و آلزایمر و روان پریشی با ایجاد تمرکز و تقویت حافظه

برانگیختن حس احترام بینندگان هنرتان نسبت به خالق آن

کسب درآمد دائم و مستمر

بودن درمحیط خانواده هنگام کار

برخوردار شدن از بیمه قالی بافان و بیمه مکمل و استفاده از وام های خوداشتغالی از 2 تا 50 ملیون تومان و وام های کارآفرینی تا سقف 100 ملیون تومان که اولین قسط وام را یکسال بعد از دریافت پرداخت خواهید کرد

کسب مدرک رسمی و بین المللی هم از سازملن فنی و حرفه ای وزارت کار و هم از اتحادیه تولیدکنندگان وقالیبافان و صنوف همگن تبریز

اموزشگاه قالیبافی ایلمک

تضمین کار صد در صد و دائمی

ایلمک تبریز معتبرترین مرکز آموزش و ارائه مواد اولیه قالی بافی و تابلوفرش بافی ، برگزار می کند.

کلاسهای اموزش تخصصی بافت و طراحی تابلوفرش

به همراه ارائه مدرک بین المللی و تضمین کار و بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی و ...

زیر نظر مستقیم استاد خدایاری مدرس برجسته بافت و طراحی تابلوفرش و مدیر عامل ایلمک تبریز

به همراه ارائه سی دی های آموزشی منحصر به فرد ایلمک تبریز

فرش بافی درتبریز 

آموزش تخصصی و پیشرفته بافت و طراحی تابلوفرش

در محیطی زیبا و دلنشین با مربیان برجسته وباتجربه

زیر نظر مستقیم استاد حجت الله خدایاری مدرس برجسته و مدیرعامل محترم ایلمک

حضوری / غیر حضوری

خانم ها و آقایان

آموزش حضوری در شهرهای  تبریز - در شعب منتخب اتحادیه قالیبافان وتولیدکننده گان شهرستان تبریز

آموزش غیر حضوری توسط سی دی ها و جزوات منحصر به فرد  تالیف شده توسط استاد خدایاری

آیا می دانید مزایای طراحی و بافت تابلوفرش چیست؟

آرامش و ارضای روانی و لذت غیرقابل وصف بخاطر خلق یک اثر زیبا و دلنواز

جلوگیری از افسردگی و آلزایمر و روان پریشی با ایجاد تمرکز و تقویت حافظه

برانگیختن حس احترام بینندگان هنرتان نسبت به خالق آن

کسب درآمد دائم و مستمر

بودن درمحیط خانواده هنگام کار

برخوردار شدن از بیمه قالی بافان و بیمه مکمل و استفاده از وام های خوداشتغالی از 2 تا 50 ملیون تومان و وام های کارآفرینی تا سقف 100 ملیون تومان که اولین قسط وام را یکسال بعد از دریافت پرداخت خواهید کرد

کسب مدرک رسمی و بین المللی هم از سازملن فنی و حرفه ای وزارت کار و هم از اتحادیه تولیدکنندگان وقالیبافان و صنوف همگن تبریز

صدورکارت قالی بافی

تضمین کار صد در صد و دائمی

ایلمک تبریز معتبرترین مرکز آموزش و ارائه مواد اولیه قالی بافی و تابلوفرش بافی ، برگزار می کند.

کلاسهای اموزش تخصصی بافت و طراحی تابلوفرش

به همراه ارائه مدرک بین المللی و تضمین کار و بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی و ...

زیر نظر مستقیم استاد خدایاری مدرس برجسته بافت و طراحی تابلوفرش و مدیر عامل ایلمک تبریز

به همراه ارائه سی دی های آموزشی منحصر به فرد ایلمک تبریز

ادرس اموزشگاه تبریز:نصف راه جنب ادلره غله آموزشگاه ایلمک 09148888322خدایاری