قالی تبریز

فرش تبریز یکی از انواع قالی‌های ایرانی است، این شهر یکی از مهم‌ترین مراکز بافت قالی در ایران(آذزبایجان) است و قالی‌های بافت آن از تنوع  گوناگونی برخوردارند.

تبریز، در حال حاضر از سوی ((شورای جهانی صنایع دستی )))به عنوان شهر جهانی بافت قالی انتخاب شده است.

 

فرش تبریزساخت قالی تبریز

ريز بافت ترين فرشهای کشورايران در تبريز بافته می شود، گره با قلاب و از نوع متقارن( (تركي))و پودگذاری بصورت دو پوده (مانند كليه نواحي ترك زبان) است.

تار فرش تبريز اغلب پنبه اي و بسياري مستحكم و با دوام و پود و پرز پشم است، اما فرشهای ابريشمي نيز بصورت گل ابريشم، تمام ابريشم و يا چله ابريشم بافته مي شود , قاليچه های چله ابريشم تبريز در نوع خود از بهترين فرشهای ايران است كه قسمت عمده ابريشم آن از خراسان و تهران تهيه می شود.

قسمت عمده پشمی كه در صنعت قاليبافی تبريز، مورد استفاده قرار مي گيرد از منطقه ماكو، كه كوهپايه باريكی است، تهيه می گردد ماكو در شمال غربی ايران بين تركيه و جمهوری نخجوان كه جزء اتحاد جماهير شوروی سابق است، قرار گرفته است. پشم ماكو مرغوب است ولی قدري خشن تر و زبرتر از مناطق ديگر شمال غربي و غرب كشور است. همين مختصات سبب شده كه قالي های تبريزي قدري خشن شود. زماني بخشي از پشم تبريز از اروميه و مهاباد، دشت مغان. خوي و سلماس نيز تأمين مي شد.