پاک کردن لکه‌های قدیمی از فرش :برای رفع لکه‌هایقدیمیبر جای مانده روی فرش که احتمالاً هنگام لک شدن متوجه آن نشده‌اید، مقداریکف خمیر ریش روی محل لک بریزید سپس محل را با پارچه‌‌ای مرطوب بمالید وبعد آن را با دستمال خشک تمیز کنید ، محل لک را با پارچه ی تمیزی بپوشانید وجسم سنگینی مثل کتاب روی آن قرار دهید ، هر گاه پارچه مرطوب شد، آن را عوضکنید تا پس از گذشت مدتی رطوبت فرش از بین برود.

 قالیشویی مقدم تبریز 33328210-32844000