لکه بری سایه چشم ازفرش قالی ولباس Glamorous Eye Shadow carpet stain Azfrsh روش لکه بری سایه چشم برای از بین بردن لکه سایه چشم می بایست سریعا اقدام نمایید. این لکه هر میزان که قدیمی تر باشد از بین بردن آن مشکل تر خواهد شد. آنچه در این قسمت به آن اشاره خواهد شد مربوط به لباس های وفرشهای قابل شستشو می باشد. لکه هایی که پس از این مراحل و شستشو و خشک نمودن از بین نرفته باشد به نوعی بر روی پارچه تثبیت رنگی شده است. آنچه به عنوان مراحل از بین بردن لکه سایه چشم می باشد، به شرح زیر است. 1- قسمت لکه دار شده را در آب ولرم قرار دهید. 2- از شوینده مایع و شوینده ظرفشویی( توجه به اینکه لکه از انواع لکه های چربی می باشد) به عنوان لکه بر می توانید در این مرحله استفاده نمایید. مالش شوینده بر روی لکه در این مرحله ضروری است. 3- اگر رنگ لکه بر روی پارچه لباس باقی ماند می بایست از سفید کننده کلر دار و یا پراکسید هیدرژن استفاده نمایید. نكات تذکر شويندگي: پراکسید هیدرژون و سفیدکننده کلردار(هیپوکلریت سدیم ) ممکن است باعث سفید گری رنگ برخی پارچه ها گردد لذا قبل از استفاده، از از آسیب نزدن آن به رنگ پارچه مطمئن شوید. برای این کار می توانید مقدار کمی از سفید ککنده را بر روی قسمتی از لباس که دیده نمی شود امتحان نمایید. پراکسید هیدروژن سفيدكننده پر اكسيژن معمولاً پربورات سديم، پتاسيم منوسولفات يا پراكسيد هيدروژن (H2O2) است. پراكسيد هيدروژن در اثر تماس با الياف تجزيه مي‌شود و اكسيژن راديكال توليد مي‌كند.پراكسيد هيدروژن يك اسيدخيلي ضعيف است وفقط در محيط‌هاي اسيدي پايدار است. پراكسيد هيدروژن معمولاً در غلظت 3% كه نگهداري‌اش آسان تر است وجود دارد. پراكسيد هيدروژن در اثر قرارگيري در محيط‌هاي قليايي، در معرض نور خورشيد يا گرما تجزيه مي‌شود. فلزات نيز تجزيه شدن اين سفيدكننده را سرعت مي‌بخشند. به خاطر همين سفيدكننده را نبايد در ظروف فلزي يا در ظروف پلاستيكي روشن نگهداري كرد. قدرت سفيدكنندگي اين سفيدكننده‌ها خيلي كمتر از سفيدكننده كلردار است و مي‌توان براي سفيدكردن پارچه‌هاي پشمي و ابريشمي نيز استفاده شوند. توضیحات :این اموزش درفرشها ومبل ها هم به کارمی رود. استاد مقدم Eye shadow stain method For removing stains should immediately apply eye shadow. This stain is older than any amount that removing it will be more difficult. What's in this Part referred to as Vfrshhay clothing is washable. Stains after the washing and drying steps and is not lost somehow on fabric color is stabilized. What is the process of removing stains eye shadow, is as follows. 1. Put the tarnished in lukewarm water. 2. liquid detergent and dishwashing detergent (according to the stain of grease stains are) as stain can be used at this stage. Rub detergent on the stain is necessary at this stage. 3. If the stain remains on the fabrics should use hydrogen peroxide or chlorine bleach. Points lower eluting Note: Hydrzhvn peroxide and chlorine bleach (sodium hypochlorite) may cause white-gray color. Therefore, some fabric to use, not to damage the fabric colors not know it. To do so can a small amount of white on a piece of clothing that can not be seen Kkndh try. Peroxide Perborate bleach with oxygen, usually sodium, potassium Mnvsvlfat or hydrogen peroxide (H2O2) is. Fiber decomposes hydrogen peroxide and oxygen radicals produced by contact with hydrogen Myknd.praksyd is a weak Asydkhyly is only stable in acidic environments. Usually at a concentration of 3% hydrogen peroxide that there Ng·hdaryash easier. Hydrogen peroxide by immersion in an alkaline environment, decomposes in sunlight or heat. Metals also accelerate decomposition of the bleach. Because of this bleach should not be stored in metal containers or clear plastic containers. The chlorine bleach is bleach whitening power is much less than can also be used for bleaching woolen and silk. Description: This tutorial Drfrshha Wembley is also my work. Professor Moghaddam