ادرس قالیشویی وشماره تماس

ادرس مبلشویی،ادرس قالیشویی، ادرس قالیشویان ،ادرسهای قالیشویی

32844000

33328210

36672799

32871864

09147619081

ادرس کارخانه  تبریز:سه راه فرودگاه کوی سولماز