اطلاعات قالی شویی درتبریز

اطلاعات قالیشویان

مشاهده قالیشویان ولیست انها

قالیشوییْ

قالیشویی مقدم33328210،عضو رسمی قالیشویان تبریزوحومه می باشد که زیرنظر قالیبافان وصنوف همگین وتولید دستبافت می باشد

خبرفوری!32844000

 

لیست قالیشویان باثبت نام کنید

ثبت نام