جریان قطارتبریزمشهد

تصاویرقطارمشهدتبریز

با حضور نمایندگان هیئت دولت، مسئولان ارشد استانی اذر و نیز مردم داغدار تبریز، مراسم باشکوه تشییع جنازه مسافران بهشتی قطار تبریز -،مشهد صبح امروز در میدان شهدای تبریز برگزار شد

مراسم تشیح جنازه قطارتبریزمشهد

امدن مقامات دولت قطارتبریز

جنازه های قطارتبریزشمهد

تبریزتشکیل جنازه قطارتبریزمشهد

دولت مردان درقطارتبریزمشهد

تسلیت قالیشویان تبریز به خانواده داغدارشان

یاامام رضا

روح شان شاد
این داغ ماندنی است مدیریت مقدم