شرکتهای بزرگ قالیشویی

عبارت انداز قالیشویی مقدم،قالیشویی محمد مقدم،قالیشویی فرشخواه،

شماره های ثبت شده انها به ثبت شرکت رسیده اند (مقدم سهامی خاص )

قالیشویی های تبریز،ازلحاظ کیفیت ،نواوری دررتبه بندی جایگاه خوبی دارندشماره تماس باقالیشویی به شرح ذیل.

تلفن 32802270-+989145014648
هرگونه کپی برداری ازمنبع قالیشویی مقدم بلامانع است،   قالیشویی قالی یی غار شوریورار شرکت قالیشویان تبریز