قالیشویی استان اذربایجان شرقی

قالیشویی مقدم، کارشناس مدیریت کسب کار، شرکت رتبه 1باتمام تهجیزات لازم،وباشستشوموادگیاهی بدون عوارض ودرخصوص شستشوفرش نه خراب می شودونه مریضی به وجود می اید.

قالیشویان استان قالیشویانی مجهز هستند ورفه گرفرش،دارکشی فرش،رنگرزی فرش،