قالیشویی مقدم تبریز ومبل شویی درمحل

سلام علیکم

مدیریت قالیشویی درنظر دارد برای مشتریان خودبه عنوان هدیه یک پنل پیامک فوق العاده رایگان دائمی ارائه کند

مشتریان می توانند از طریق ادرس زیر واردقسمت ثبت نام شده ومشخصات خود پروپنل پیامک خود را تحویل گرفته واستفاده تبلیغاتی وغیره انجام دهند واگر سواای هم داشتند می توانند باشماره کارشناس ما تماس گرفته راهنمایی ها برای شما مشریان عزیز وگرانقدر راهنایی کنیم پنل پیامک امکانات فوق العاده09144197341

قالیشویی مبل شویی مقدم تبریزبااین شرکت قراردادبسته واین شرکت خدمات لازمه مشتریان قالیشویی ارائه خواهد نمود بدون درنظر گرفتن یک ریال وپشتیبانی دائمی 24ساعته درخدمت شماست این پنل حداقل 3000000ریال است که هدیه است  به مناسبت 24سال سابقه کاری مقدم 24 سالگی مبارک

وبعد از ان خدمات نرم افزاری دیگر قرداد با شرکت قول پیکر برای شما ارائه خواهد شد منتظر اطلاعیه بعدی ما باشید

کلیک ادرس ثبت نام وتحویل پنل آنی    ثبت نام