لک برداری از فرشها وقالی ها

به طو کلی تمام فرشهایی که مورد استفاده قرار میگیرد به علت تماس و مجاورت دائمی با آلودگی ها می بایست شستشو شوند با توجه به این که هوای مجاور آلوده است ذرات گرد و غبار در لابه لای فرش رسوخ کرده و باعث کثیف شدن و تیره شدن سطح فرش میشود که ممکن است باعث پوسیدگی آن شود. بنابرین، شستشوی فرش، امری اجتناب ناپذیر است که دارای مراحل و شیوه ی مختص خود می باشد.

در برخی از موارد ممکن است فرشها در شرایط مختلف استفاده دچار لک و کثیفی شوند که در این صورت شرایط  لک برداری از فرش، و شستشوی فرش و نحوه ی شستشو نیز متفاوت است و در بعضی موارد فرشها دچار پوسیدگی و یا پارگی در طول استفاده میشوند که در این صورت فرشها نیاز به رفوگری، دارد.

رفوگری، و شستشوهای مختلفی بسته به نوع فرش وجود دارد.

فرشها به طور کلی به دو دسته دستباف و ماشینی تقسیم میشوند، که فرشهای دستباف خود گونه های مختلفی دارد،:ابریشم گل ابریشم چله ابریشم و..که هر کدام تراکم خاص و متفاوتی دارد و باید روش های متفاوت شستشو و رفوگری بر روی ان ها اعمال گردد.

قالیشویی، مقدم که تحقیقات درمورد وآزمایش انجام می دهیم به سایت خود به روزرسانی می کنیم

کپی برداری باذکرمنبع www.abar-soft.ir