• قالیشویی،
 • مبل شویی،
 • فرش شویی،
 • بهترین شستشو،
 • شستششوی فرش،

 • قالیشویی،

   به نظرم شستن فرش در قالی شویی  مقرون به صرفه است، چرا که هم وقت ما را نمی گیرد و هم اگر از لحاظ قیمت آب و پودر و... .حساب کنید، به همان میزان هزینه بر است. ضمن آنکه جایی هم نداریم که بخواهیم خودمان به طور دستی این کار را انجام دهیم. او میزان استفاده خود از قالی شویی ها را هر شش ماه یک بار می داند و  با این آلودگی هوا و محیط زیست نامناسب شهرهافرش های منزل پس از شش ماه کاملا رنگ خود را از دست می دهند و کثیف می شوند، به همین دلیل ما به خاطر تمیزی و حفظ زیبایی فرش، سعی می کنیم هر شش ماه یک بار آنها را به قالی شویی بفرستیم تا تمیز شوند.

 • قالیشویی فرش راسالم نگه داشته واز اثر بید خوردگی وپوسیدگی سالم می ماند،
 • rhgda,dd
 • قالیشویی خوب،
 • rhgda,ddnvjfvdc